05 Μαΐου

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ! Πρώτα μηνύει τον Υπουργό Παιδείας και μετά...προτείνει (!) δια της…Συγκλήτου να μην τον θέσει σε…αργία!

05 Μαΐου
*Αλήθεια πριν η Σύγκλητος του Δημοκριτείου βγάλει το δικό της.."πόρισμα", διάβασε το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης; Αυτούσιο....
Απίστευτος Καραμπίνης! Από τη μια μηνύει τον Υπουργό Παιδείας κ.Κωνσταντίνο Γαβρόγλου για την σε βάρος του δίωξη κι από την άλλη, βάζει την απολύτως ελεγχόμενη από τον ίδιο Σύγκλητο  προτείνει –και στην ουσία «παρακαλεί»- τον «αξιότιμο» Υπουργό όπως τον αποκαλεί, να μην τον θέσει σε…αργία!!! Aλλά και περαιτέρω να προχωρήσει, στην άρση της πειθαρχικής διαδικασίας.
Το αφελές δικό μας ερώτημα, γιατί δεν έχουμε τις...Νομικές γνώσεις της Συγκλήτου! 
-Πριν βγάλει το δικό της "πόρισμα" η Σύγκλητος που "ΑΘΩΩΝΕΙ" (!) πανηγυρικά τον κ.Καραμπίνη, διάβασε το ΠΟΡΙΣΜΑ του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ);
-Τους το έδωσε ο κ.Καραμπίνης για να το μελετήσουν σε όλες τις λεπτομέρειές του; Ώστε να μη βγάζουν και το...νομικό συμπέρασμα οτι, "Δεν προκύπτει κανένας λόγος από πράξεις και παραλείψεις του Πρύτανη που να δικαιολογεί την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων ενός εν ενεργεία Πρύτανη που τυγχάνει της αμέριστης στήριξης της Ακαδημαϊκής και Διοικητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου";;;;
Ιδού αναλυτικότερα τι αναφέρει η ανακοίνωση της  Συγκλήτου του ΔΠΘ:
Απόφαση συγκλήτου, σχετικά  με την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη του Δημοκριτείου Θράκης Καθ. Αθανάσιου Καραμπίνη , σε συνέχεια του  εγγράφου από  τον Υπουργό  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ       
Α.Π.: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41732/1513        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ                                                  
Ημ/νία: 04/05/2017
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Αν.Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ  1/ 39 / 4 Μαΐου 2017
Η Σύγκλητος στην 39η συνεδρίασή της την Πέμπτη 04 Μαΐου 2017, με μοναδικό θέμα το με αρ. πρωτ. Φ.140ΕΜΠ/1760/Ζ2/07.04.2017 (ΕΠ 7562/11.04.2017) έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, με το οποίο ζητείται η γνώμη της Συγκλήτου σχετικά με την έκδοση απόφασης από τον ίδιο για την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη, λόγω της παραπομπής αυτού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μετά από διεξοδική συζήτηση, στη βάση των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της, και προτάσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος,
Θεωρεί ότι
Δεν προκύπτει κανένας λόγος από πράξεις και παραλείψεις του Πρύτανη που να δικαιολογεί την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων ενός εν ενεργεία Πρύτανη που τυγχάνει της αμέριστης στήριξης της Ακαδημαϊκής και Διοικητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας.
Ειδικότερα :
Η βαρύτητα του υποτιθέμενου αδικήματος είναι δυσανάλογη με την έκδοση απόφασης για την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη.
Περαιτέρω, είναι αβάσιμη και ανυπόστατη η πειθαρχική κατηγορία που απαγγέλθηκε στον Πρύτανη, καθώς, σύμφωνα και με τις προηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΔΠΘ, κανένα συγγενικό πρόσωπο του Πρύτανη ούτε ο ίδιος προσωπικά συμμετείχε ως μέτοχος ή ως μέλος της διοίκησης σε εταιρία από κοινού με τον πάροχο της σίτισης. Άλλωστε ο εν λόγω πάροχος, συνέχισε να αναλαμβάνει τη σίτιση και με επόμενες διοικήσεις, στις οποίες δεν μετείχε ο νυν Πρύτανης. Ακόμη, όμως, και σε περίπτωση που θα υπήρχε κώλυμα συμμετοχής του Πρύτανη στις διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν στην επιλογή του παρόχου σίτισης, δεν θα υφίστατο ουδεμία βλάβη του δημοσίου συμφέροντος από την μη «δήλωση κωλύματος», δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό η μοναδική προσφορά υποβλήθηκε από τον συγκεκριμένο πάροχο. Συνεπώς, με βάση το δημόσιο συμφέρον για τη σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος, η επιλογή του ήταν υποχρεωτική για το Πρυτανικό Συμβούλιο. Άλλωστε, εισηγητής για τη λήψη απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ήταν ο Προϊστάμενος του Πανεπιστημίου.
Στη βάση των παραπάνω,
Αποφασίζει
Να προτείνει στον Αξιότιμο κύριο Υπουργό να μην προβεί σε έκδοση πράξης για την αποχή του Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως Πρύτανη του ΔΠΘ και περαιτέρω να προχωρήσει, στην άρση της πειθαρχικής διαδικασίας.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης
Εσωτερική διανομή
Γραφείο Πρυτανικών Αρχών

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »