05 Μαΐου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. "Καρατομήθηκε" ο Νίκος Νικολόπουλος απο την υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ξάνθης! Τι "κρύβεται" απο πίσω;;;

05 Μαΐου
*Αληθεύει οτι δεν κάλυψε καραμπινάτες παρανομίες δημοτικού συμβούλου του Δημάρχου Ξανθης σε υπόθεση στην οποία παρενέβη η Δικαιοσύνη;;;

Αποκλειστικό. Καρατομήθηκε σήμερα με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου απο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ξάνθης ο Νίκος Νικολόπουλος!!!
Ο "Μαχητής" εκφράζει τις επιφυλάξεις του και διατηρεί αποστάσεις απο την συγκεκριμένη απόφαση του Δημάρχου, εφόσον αυτή συνδέεται με τα οικονομικά συμφέροντα δημοτικού συμβούλου Ξάνθης, του οποίου οι ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ δεν "καλύφθηκαν" απο τον κΝίκο Νικολόπουλο...και μάλιστα αντιστάθηκε σθεναρά!
Στο συγκεκριμένο θέμα θα αναφερθούμε μόλις συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία, προκειμένου να "τσεκάρουμε" τις πληροφορίες που ήρθαν στον "Μαχητή"
Ιδού τι αναφέρει η απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με ημερομηνία 5/5/2017:
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. (764)
ΘΕΜΑ: Μετακίνηση προϊστάμενων Διευθύνσεων σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες Δήμου Ξάνθης
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007
3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ξάνθης, όπως ψηφίστηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1419/τ.Β/12-6-2013)
4. Την με αριθ. 71471/1660/23-12-2013 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, τοποθέτησης προϊστάμενων των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Δήμου μας.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μετακινούμε:
Α. Τον Παυλίδη Πέτρο του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, από τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής στη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δόμησης.
Β. Τον Νικολόπουλο Νικόλαο του Αποστόλου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄, από τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δόμησης στη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκλησή της από όμοια νεότερή της. Σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »