19 Νοεμβρίου

ΙΔΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ! Έδωσες μελέτη 11.118 ευρώ σε ΞΕΝΟ μελετητή που εδρεύει στο…Ελληνικό!

19 Νοεμβρίου
Που καταντήσαμε «λοχία»! Να μας χαρακτηρίζει… συκοφάντες (!) και ο ευεργετηθείς Δήμαρχος Αβδήρων ενώ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ο ίδιος!
*Γιατί δεν έκανε την μελέτη η Τεχνική Υπηρεσία Αβδήρων κύριε Δήμαρχε των Αβδήρων; Γιατί κάνεις αυτά που κατηγορούσες στον Τσολακίδη;
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!
*Παρών ψήφισε στη συνεδρίαση ο πολιτικός μηχανικός και επικεφαλής της Δημοκρίτειας Κίνησης Κώστας Αντωνιάδης!!!

O tempora, o mores! Ή άλλως που καταντήσαμε «λοχία»… Ο ευεργετηθείς Δήμαρχος Αβδήρων Γιώργος Τσιτιρίδης που την επομένη της θριαμβευτικής νίκης του, σε άλλους κερνούσε… ένα παγωτό και σε άλλους υπέγραφε απευθείας… αναθέσεις της τάξεως των 22.000 ευρώ, με επιστολή του μας χαρακτηρίζει ως… συκοφάντες, ενώ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ο ίδιος και μάλιστα ασύστολα!
Κι όλα αυτά, με αφορμή μια μελέτη των 11.118 ευρώ σε ΞΕΝΟ μελετητή που εδρεύει στο… Ελληνικό της Αθήνας, δηλαδή είναι εκτός Ξάνθης και ωστόσο ο Δήμαρχος Αβδήρων επιμένει ότι… διαμένει στη πόλη μας! (σ.σ. Ξέχασε να μας πει μόνο σε ποιο ξενοδοχείο…)
Φυσικά αναφερόμαστε σε μια μελέτη, που «δεν συντρέχουν οι λόγοι για να δικαιολογεί τροποποίηση μελέτης» και με την οποία εμφανώς φαίνεται και η αρνητική θέση της Τεχνικής εταιρείας του Δήμου Αβδήρων. Θέση που ευθαρσώς ως πολιτικός μηχανικός διατύπωσε στο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής της Δημοκρίτειας Κίνησης Δήμου Αβδήρων Κώστας Αντωνιάδης, αλλά ο Τσιτιρίδης ανακαλύπτει….συκοφαντίες μόνο στην εφημερίδα μας!!! Χωρίς καν να αναφέρει βέβαια ποιες είναι αυτές οι συκοφαντίες…
Πιο αναλυτικά:
Με αφορμή λοιπόν την κριτική μας για τις απευθείας αναθέσεις του Δημάρχου Αβδήρων, που εμείς ευθέως χαρακτηρίζουμε ως ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (σ.σ. Αν τα ίδια έργα τα έδινε με δημοπρασίες θα κόστιζαν στον Δήμο Αβδήρων τουλάχιστον 50% πιο κάτω κι όχι 30% που καυχιέται ο ίδιος…), ο Δήμαρχος Αβδήρων Γ. Τσιτιρίδης μας έστειλε την παρακάτω επιστολή.
Απολαύστε την:
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γενισέα, 17.11.2016
ΠΡΟΣ:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΧΗΤΗΣ
Στην εφημερίδα σας στο φύλλο της Τετάρτης 16/11/2016  αναφέρεται την επίθεση του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Αντωνιάδη, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 14/11/2016 στο θέμα για την έγκριση του προϋπολογισμού 2017, σχετικά με την ''Μελέτη τροποποίησης ορίων οικισμού Σελέρου'' σε μηχανικό εκτός Ξάνθης. Στα σχόλια του συντάκτη αναφέρεται ότι ''ο Δήμαρχος ζητεί τώρα την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για να αναθέσει την μελέτη που ήδη παρέλαβε''.
Σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 145/24-06-2016 Απόφαση του με θέμα ''Έγκριση 6ης τροποποίησης - αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016'' αποφάσισε να εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω τροποποίηση – αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην οποία είχε προταθεί από το τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου στην περίπτωση 14, η δημιουργία νέου κωδικού εξόδου με τίτλο ''Μελέτη τροποποίησης ορίων οικισμού Σελέρου'' (στην συνεδρίαση ήταν παρόντες όλοι οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης). 
Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 101/03-08-2016 Απόφαση της ενέκρινε ομόφωνα την απ' ευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο  ''Μελέτη τροποποίησης ορίων οικισμού Σελέρου''.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο  ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η ανωτέρω μελέτη υποβλήθηκε στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου στις 14/11/2016 και ότι στο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση του προϋπολογισμού 2017 η μελέτη αναφέρεται ως συνεχιζόμενο έργο, καθώς τη χρονική στιγμή σύνταξης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του 2017, η μελέτη δεν είχε παραληφθεί και πληρωθεί.
Επίσης σχετικά με το ότι ο μηχανικός στον οποίο ανατέθηκε η μελέτη είναι εκτός  Ξάνθης σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος απευθύνθηκε στην μελετητική εταιρεία τεχνικών έργων ''ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ'' της Ξάνθης και λόγω της συγκεκριμένης κατηγορίας μελετών, προτάθηκε ο συγκεκριμένος  μελετητής ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Ξάνθη και  συνεργάζεται με την συγκεκριμένη   μελετητική εταιρεία.
Επειδή ο Δήμος Αβδήρων και ο Δήμαρχος έχουν ακολουθήσει και εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες για την απ' ευθείας ανάθεση της  μελέτης (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) και το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι αναληθές και συκοφαντικό για τον Δήμο Αβδήρων  και τον Δήμαρχο,  όπως προβείτε στην ανάκληση των συκοφαντικών σχολίων στο επόμενο φύλλο της εφημερίδα σας προς αποκατάσταση της αλήθειας.
Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 145/24-06-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων και η υπ' αριθμ. 101/03-08-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ «ΜΑΧΗΤΗ» ΣΤΟΝ Γ. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ
1. Κατ΄ αρχή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν έπρεπε να γίνει. . Διότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για να δικαιολογούν τροποποίηση μελέτης στο Σέλερο. Αυτό ειπώθηκε χαρακτηριστικά μέσα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από τον πολιτικό μηχανικό και επικεφαλής της Δημοκρίτειας Κίνησης Κώστα Αντωνιάδη. Αν ο καθηγητής Δήμαρχος απέχτησε και γνώσεις… μηχανικού, τότε υποκλινόμαστε! Να τον εγγράψει ως μέλος του και ο Σύλλογος Μελετητών ή Πολιτικών μηχανικών.
2. Μπορεί να εμφανίζεται στο με αριθμό 6/2016 απόσπασμα (αριθ. Απόφασης 145/2016) ότι παρίσταται και άρα… ψήφισε κι αυτός θετικά, ωστόσο ο επικεφαλής της Δημοκρίτειας Κίνησης Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε ΠΑΡΩΝ στο συγκεκριμένο και κακώς τον εμφανίζει το πρακτικό να το ψηφίζει. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο ίδιος, οπότε περιμένουμε να μας στείλετε το σχετικό βίντεο που λέει ότι ψηφίζει… Άλλως  ψεύδεστε συνειδητά κύριε Δήμαρχε! Στην αντίθετη περίπτωση θα ζητήσουμε εμείς συγνώμη.
3. Αναφέρετε ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εσείς ο ίδιος κύριε Δήμαρχε των Αβδήρων απευθυνόμενος προς τα τέσσερα από τα 7 μέλη, τα παρακάτω:
«Σας γνωρίζω ότι υπάρχει αδυναμία σύνταξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων σύμφωνα με το 11123/18-7-2016 έγγραφο της, προς τον Δήμαρχο Αβδήρων».
-Τι πάει να πει αδυναμία κύριε Δήμαρχε; Γιατί δεν έκανε την μελέτη η ίδια η Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Αβδήρων; Αδυναμία ή μήπως δεν συμφωνούσε με αυτήν;;;
4. Μας λέτε ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 209 του Νόμου 3463/2006 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση των μελετών του έργου σε ιδιώτες μελετητές, εφόσον η αμοιβή τους δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου του πτυχίου Α’ Τάξης κατηγορίας αντίστοιχων έργων»…
-Κατανοητό ότι επιτρέπεται ως Δήμαρχος να δίνετε απευθείας αναθέσεις. Ποιος ισχυρίστηκε ότι παρανομήσατε και είπε το αντίθετο. Όλοι όμως γνωρίζουμε λίγο πολύ και τι συνεπάγεται ο όρος «απευθείας ανάθεση»!  Και με ποιο τρόπο «αμείβονται» οι κολλητοί και φίλοι που θέλει να στηρίξει ένας Δήμαρχος με μια διαφορά…
-Εσείς κύριε Τσιτιρίδη πρώτος καταγγέλλατε τον προκάτοχό σας Δήμαρχο Αβδήρων για τις απευθείας αναθέσεις του! Τώρα κάνετε κι εσείς ακριβώς τα ίδια;;;!!! Όλα ωραία και καλά δηλαδή, αφότου γίνεται εσείς ο Δήμαρχος…
5. Ισχυρίζεστε κύριε Τσιτιρίδη ότι απευθυνθήκατε στην μελετητική εταιρεία τεχνικών έργων ''ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ'' της Ξάνθης (σ.σ. Αργύρης Πλέσσιας) και λόγω της συγκεκριμένης κατηγορίας μελετών, σας προτάθηκε ο συγκεκριμένος  μελετητής!
-Μα είναι δυνατόν να προκαλείτε έτσι τη νοημοσύνη μας; Είναι δυνατόν να μην μπορούσε η εταιρεία του Αργύρη Πλέσσια που είναι από τις κορυφαίες στο είδος της να μην κάνει μια τέτοια μελέτη και σας… αντιπρότεινε άλλον μελετητή; Εδώ στη Ξάνθη υπάρχουν άλλα 20 γραφεία, Απευθυνθήκατε πουθενά αλλού; Μπορείτε να μας πείτε έστω ένα; Ή κατευθείαν στην εταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ;
6. Ισχυρίζεστε ότι ο μελετητής διαμένει και εργάζεται στην Ξάνθη και  συνεργάζεται με την συγκεκριμένη   μελετητική εταιρεία, ωστόσο στο άρθρο 4, Αμοιβή μελέτης γράφεται επακριβώς εσείς οι ίδιοι σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων:
«Πολεοδομική Μελέτη για την «ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ» από τον Ιορδάνη Σιναμίδη του Φώτιου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Μελετητή στην κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) με αριθμό μητρώου 26105, τάξης Α’, με ΑΦΜ 066897850, που εδρεύει στην Τριπόλεως 43, ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Κ. 16777, με αμοιβή 9.022,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα πληρωθεί από τον ΚΑ εξόδων 30.7413.033 με τον αντίστοιχο τίτλο»
-Εσείς δηλαδή ως Δήμος Αβδήρων κύριε Γ. Τσιτιρίδη αναφέρεται στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/3-08-2016 ότι ο συγκεκριμένος μηχανικός εδρεύει στην Τριπόλεως 43, Ελληνικό ΤΚ 16777, δηλαδή στην Αθήνα! Δεν ξέρατε, δεν γνωρίζατε, ούτε το πρακτικό δεν διαβάσατε κύριε καθηγητά-Δήμαρχε;
7. Ισχυρίζεστε ψευδώς ότι την απόφαση ψήφισε και ο επικεφαλής της Δημοκρίτειας Κίνησης Κώστας Αντωνιάδης, ο οποίος ωστόσο δηλώνει ξεκάθαρα ότι «στο συμβουλίου του Ιουνίου 2016, δήλωσε «ΠΑΡΩΝ…».
-Φέρτε μας λοιπόν το ηχητικό ντοκουμέντο γιατί οι υπάλληλοι του Δήμου Αβδήρων λένε μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε ότι… δεν ακούγεται καλά!
8.Ιδού ο Εισαγγελέας Ξάνθης. Για να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ κύριε Γ. Τσιτιρίδη!!! Πριν σας πάμε εμείς πρώτοι…

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »