02 Αυγούστου

Εγκρίθηκε η διάθεση του 70% της χρηματοδότησης σε 1.035 νέους αγρότες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

02 Αυγούστου
Η πρώτη πληρωμή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 19.917.500,00 ευρώ.
Με γοργούς ρυθμούς προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις διαδικασίες για την συγκρότηση του φακέλου πληρωμής.
Στο ταμείο πάνε 1.035 νέοι αγρότες της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για να λάβουν  το ποσό των 19.917.500,00 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη πληρωμή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά το 70% της συνολικής χρηματοδότησης. Την απόφαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος.
Με γοργούς ρυθμούς προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις διαδικασίες για την συγκρότηση του φακέλου πληρωμής των 1.035 τελικών δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, και έτσι εγκρίθηκε η πρώτη δόση, η οποία θα καταβληθεί άμεσα στους νέους αγρότες.
 Πρόκειται για το 70% του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή θα δοθούν συνολικά 19.917.500,00 ευρώ στους νέους αγρότες που εντάχθηκαν σε πρώτη φάση, από τα 23,4 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευθεί ως πόροι για το συγκεκριμένο υπομέτρο, και η πληρωμή αναμένεται στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.
Πρόκειται για τους πρώτους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2014-2020, ενώ προχωρά η διαδικασία και για τους επόμενους έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων ή κατάθεσης επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται και δεν είχαν προσκομιστεί.
Στην απόφαση έγκρισης αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης, χορήγησης της στήριξης, τροποποίησης ή μεταβολής της πράξης και ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Να σημειωθεί ότι μετά την απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, ακολουθεί η οριστικοποίηση της παρτίδας πληρωμής, ούτως ώστε αμέσως μετά να σταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο σχετικός φάκελος προς έλεγχο και τελικά εντολή πιστώσεων από τον Οργανισμό Πληρωμών. Στο εν λόγω Πρόγραμμα -όπως συμβαίνει και με την πληρωμή των αγροπεριβαλλοντικών- δεν απαιτείται συνολική πίστωση, αλλά σε κάθε Περιφέρεια που ολοκληρώνει τη διαδικασία θα δίνεται και εντολή πληρωμής των δικαιούχων Νέων Αγροτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΥΞΕ7ΛΒ-ΥΑΒ) στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »