13 Ιουνίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

13 Ιουνίου

 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από εταιρία που δραστηριοποιείται στην προώθηση καταναλωτικών
προιόντων  ζητείται  για την περιοχή της Ξάνθης  ( 1 ) ένας / μία 
Σύμβουλος Πωλήσεων.
Αρμοδιότητες.
1) Προώθηση  προιόντων σε υπάρχων πελατολόγιο.
2) Ανάπτυξη νέου πελατολογίου.
Προσόντα
1) Απολυτήριο Λυκείου.
2) Ηλικία άνω των 29 ετών.
3) Ευχέρεια στην επικοινωνία.
4) Γνώση Υπολογιστή
5) Εμπειρία στον χώρο πωλήσεων θα εκτιμηθεί.
Παρέχονται.
1) Μηνιαίες αποδοχές.
2) Bonus παραγωγικότητας.
3) Προοπτικές εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή.
4) Πενθήμερη εργασία.
Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών  
hrconsultaxd   @   gmail   .  com κωδικός S/XAN μέχρι 30/06/2017

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »