19 Ιουνίου

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 14.00 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.

19 Ιουνίου


Την Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 14:00μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ 1ο : Κατάργηση της αρ.3/2011 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)
ΘΕΜΑ 2ο : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» την 23/06/2017 (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)
ΘΕΜΑ 3ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων σε τμήματα των οδών Πραξιτέλους, Ηλιουπόλεως και Μαιάνδρου Και θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 4ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί την οδού Τσιμισκή, μεταξύ των οδών Τρικούπη και Σωκράτους (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 5ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανατ.Θράκης 20 (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 6ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεμανσώ 50, έμπροσθεν του 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 7ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωση επί της οδού Ικονίου 6 (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 8ο : Εισηγητική έκθεση για την άρση απαλλοτρίωσης ακινήτων στο τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Σαρδέων, Περιθεωρίου, Βαμβακά και Ανώνυμης οδού στην πόλη της Ξάνθης σε εφαρμογή της αρ.365/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Κομοτηνής (εισηγητής: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »