26 Μαΐου

Το θέμα των παιδικών χαρών του Δήμου Αβδήρων, φέρνει ο Β. Τσολακίδης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 29 Μαΐου

26 Μαΐου
-Θέμα το οποίο ανέδειξε με πρωτοσέλιδό του ο «ΜΑΧΗΤΗΣ» την Τρίτη 23 Μαΐου με αφορμή τον τραυματισμό 15χρονου στην παιδική χαρά του Σουνίου.
Το θέμα των παιδικών χαρών του Δήμου Αβδήρων φέρνει με εισήγησή του ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, Βασίλης Τσολακίδης στη συνεδρίαση της Δευτέρας 29 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 29 Μαΐου και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με 25 θέματα ημερήσιας διάταξης.
Τελευταίο θέμα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα συζητηθεί η εισήγηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Βασίλη Τσολακίδη, που αφορά την κατάσταση στις παιδικές χαρές του Δήμου.
Θέμα το οποίο ανέδειξε με πρωτοσέλιδό του ο «ΜΑΧΗΤΗΣ» την Τρίτη 23 Μαΐου με αφορμή τον τραυματισμό 15χρονου στην παιδική χαρά του Σουνίου.
Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:
1. Μεταφορά λυόμενης κερκίδας (εισηγητής: Δήμαρχος)
2. Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
3. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο στον οικισμό Αυξεντίου επί της δημοτικής οδού Γενισέας – Αυξεντίου (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Τοπογράφος Τεχνικής Υπηρεσίας)
4. Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που αφορούν στην ανάρτηση του προτεινόμενου ορίου οικισμού Π. Κατραμίου (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Τοπογράφος Τεχνικής Υπηρεσίας)
5. Γνωμοδότηση επί του νέου προτεινόμενου ορίου του οικισμού Π. Κατραμίου μετά την εξέταση των ενστάσεων (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Τοπογράφος Τεχνικής Υπηρεσίας)
6. Έγκριση 1ης Παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
7. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» (Υ/Ε 3) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
8. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00 € που χρηματοδοτείται από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949168 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
10. Παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στους οικισμούς Σελέρου, Βελοχωρίου, Λευκόπετρας, Ακάρπου και Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
11. Ανταλλαγή τμημάτων ακινήτων στο Μυρωδάτο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 220/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
12. Τροποποίηση της αριθ. 281/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρο 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92 (εισηγητής: Δήμαρχος)
13. Μείωση ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 7 του Ν.4264/2014 στους προσερχόμενους στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
14. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Δωρεάς με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (εισηγητής: Δήμαρχος)
15. Τροποποίηση της αριθ. 36/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μύκης και του Δήμου Αβδήρων για παροχή Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (εισηγητής: Δήμαρχος)
16. Έγκριση6ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
17. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης (B΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» γ) καθώς και στα «Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)
18. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Διακρατικής συνεργασίας «Λεκάνη - Μαύρη Θάλασσα» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
19. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το εναπομείναν πακέτο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κέντρου Υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας Δήμου Αβδήρων» συνολικού προϋπολογισμού 5.999,74 € της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας ειδών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών(εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
21. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες μας (εισηγητής: Δήμαρχος)
22. Εξέταση αιτήματος του Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου Ανδρών Eliteκαι Γυναικών 2017 (εισηγητής: Δήμαρχος)
23. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαφέϊκων «Η Αγία Παρασκευή (εισηγητής: Δήμαρχος)
24. Έγκριση κοπής δένδρων (4 λεύκες) στον οικισμό της Ν. Κεσσάνης και (1 ευκαλύπτου) στον οικισμό Πόρτο Λάγος (εισηγητής:Δήμαρχος)
25. Συζήτηση επί αιτήματος του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Τσολακίδη Βασίλη με θέμα : «παιδικές χαρές Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »