05 Ιουλίου

Σχόλιο Κατσαρίκα για το άρθρο του Περιφερειάρχη για την γεωθερμία!-Όλα οφείλονται στον Αλέξανδρο Κοντό!!!

05 Ιουλίου
 

 

Κύριε περιφερειάρχη
Καλό το άρθρο http://www.insider.gr/…/i-geothermiki-energeia-mohlos-anapt… , όπως και η προσπάθεια για την ανάπτυξη της χρήσης γεωθερμίας ,αλλά να σας θυμίσω ότι κάποιοι δούλεψαν σκληρά να αλλάξει ριζικά η νομοθεσία ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια για να μπορούν να δημοπρατούνται τα γεωθερμικά πεδία και σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο κυβερνήσεων. Τα οποία γεωθερμικά πεδία όχι μόνο στην δική μας αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας αποτελούσαν κρυμμένο θησαυρό (σχετικοί χάρτες του ΙΓΜΕ). 
Η προσπάθεια του συντοπίτη μας τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρου Κοντού στον τομέα αυτό ήταν τεράστια για την τροποποίηση του 3175/2003 και την έκδοση νέας ΚΥΑ ! 
Επειδή είχα την τιμή ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου να συμμετέχω στην επιτροπή για την γεωθερμία την οποία δημιούργησε ο τότε υπουργός με αξιόλογους επιστήμονες και στελέχη Υπουργείων (σχετ έγγραφο) Θα ήθελα να επισημάνω την προσπάθεια αυτή ώστε να μην αδικούνται άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν στην περιφέρεια ΑΜΘ. 
Να σας πω δε ότι όλο το υλικό από τις συνεδριάσεις της επιτροπής και τις προτάσεις των φορέων το κρατώ και είναι στην διάθεση σας όποτε και αν τις χρειαστείτε .
Ζήσης Κατσαρίκας 
.....
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΤΙΟΥ 
Η γεωθερμική ενέργεια μοχλός ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θράκης


Άρθρο του κ. Χρήστου Μέτιου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
To πρώτο σημαντικό βήμα για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης είναι να επαναπροσδιορίσουμε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας. Σε αυτή τη διαδικασία, οι Περιφέρειες έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στους δείκτες ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας των Περιφερειών της Ευρώπης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης σε εθνικό επίπεδο και σε μία από τις τελευταίες θέσεις σε ευρωπαϊκό.
Με αυτό ως δεδομένο, ο σχεδιασμός μας δεν μπορεί παρά να στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα δίνει βάση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Ο τομέας της ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα η αξιοποίηση της γεωθερμίας, μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο πλεονέκτημα.
Η γεωθερμία, η φυσική θερμική ενέργεια της γης, είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που έχει πολλές χρήσεις και παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας σε βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία, διαθέτοντας συνολικά οκτώ, τα οποία κατανέμονται γεωγραφικά στις τέσσερις από τις πέντε Περιφερειακές της Ενότητες:
  1. Αρίστινο (Δήμος Αλεξανδρούπολης, ΠΕ Έβρου)
  2. Σάπες (Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, ΠΕ Ροδόπης)
  3. Κρωβύλη (Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, ΠΕ Ροδόπης)
  4. Λίμνη Μητρικού (Δήμος Κομοτηνής, ΠΕ Ροδόπης)
  5. Νέα Κεσσάνη (Δήμος Αβδήρων, ΠΕ Ξάνθης)
  6. Νέο Εράσμιο (Δήμος Τοπείρου, ΠΕ Ξάνθης)
  7. Ερατεινό (Δήμος Νέστου, ΠΕ Καβάλας)
  8. Ακροπόταμος (Δήμος Παγγαίου, ΠΕ Καβάλας)
Η συνολική ισχύς του άμεσα αξιοποιήσιμου γεωθερμικού δυναμικού της Περιφέρειας προσεγγίζει τα 100 Mwt και, αν στα βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία συνυπολογιστούν και τα πέντε πιθανά, οι εκτιμήσεις για τις συνολικές ενεργειακές της δυνατότητες ξεπερνούν τα 200 Mwt.
Η γεωθερμική ενέργεια της περιοχής είναι χαμηλής ενθαλπίας, η θερμοκρασία της δηλαδή κινείται μεταξύ 25°C-90°C, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκήπια, γεωργικές καλλιέργειες, θέρμανση χώρων και κτιρίων, ιχθυοκαλλιέργειες κτλ. (σε αντίθεση με τη γεωθερμία υψηλής και μέσης ενθαλπίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).
Τον περασμένο Φεβρουάριο, εκδόθηκε η πρώτη πρόσκληση για την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειάς μας, προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020». Η πρόσκληση απευθυνόταν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να επενδύσουν στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, ενώ στο μέλλον θα ακολουθήσουν και άλλες προσκλήσεις για τα βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία της Περιφέρειάς μας.
Ήδη, πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης, ενώ ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι ο Δήμος Παγγαίου έχει καταθέσει επενδυτική πρόταση για τη μίσθωση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου.
Ταυτόχρονα, σε γεωθερμικά πεδία της Περιφέρειάς μας έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν ιδιωτικές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της γεωθερμικής ενέργειας, όπως η εταιρεία «Θερμοκήπια Θράκης» του Ομίλου Πλαστικών Θράκης στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης και η εταιρεία παραγωγής καλλωπιστικών φυτών «Selecta Hellas» στο Ερατεινό Καβάλας. Παράλληλα, στη Νέα Κεσσάνη Ξάνθης έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης ενός θερμοκηπίου από την εταιρεία «Agritex Ενεργειακή» του Ομίλου Ευθυμιάδη.
Με την αξιοποίηση της γεωθερμίας μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα για τη χρήση νέων, οικονομικότερων και πιο καθαρών μορφών ενέργειας που είναι ταυτόχρονα μέρος του ενδογενούς ενεργειακού μας δυναμικού. Με τις υποδομές που έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει και τις νέες προσκλήσεις που θα ακολουθήσουν, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ως στόχο να αποτελέσει η γεωθερμία αναπτυξιακό άξονα αιχμής.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »