03 Ιουνίου

Συνεδριάζει με 5 θέματα στις 8 Ιουνίου(11.00), η Οικονομική Επιτροπή Τοπείρου

03 Ιουνίου
Στις  8 Ιουνίου και ώρα 11.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Τοπείρου.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων-αποφάσεων, αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΥ) οικ. έτους 2017.
ΘΕΜΑ 3ο: Κλήρωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων με δημοπρασία.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016.
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύμβαση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »