02 Ιανουαρίου

Next Com η πιο κερδοφόρος εταιρία στο κλάδο της Διαφήμισης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Icap και διακοπή συνεργασίας της Next Com με τον TAP

02 Ιανουαρίου

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Next Com , βασιζόμενο σε αποτελέσματα και στην υλοποίηση ενεργειών με τη χρήση της τεχνολογίας και νέων μεθόδων επικοινωνίας, οδήγησε σε μία ακόμη κερδοφόρα χρονιά.
Το 2016 κλείνει για τη Next Com με κερδοφορία, συνεχίζοντας έτσι, ένα πολυετές σερί κερδοφόρων εταιρικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η Next Com βρέθηκε κατά το προηγούμενο έτος να είναι στην πρώτη 1η θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της Διαφήμισης και Επικοινωνίας βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος σύμφωνα με την Κλαδική Μελέτη της Icap Group (Δεκέμβριος 2016).
Σε διακοπή συμβολαίου προχώρησε η Next Com A.E με τον TAP (Trans Adriatic Pipeline AG) ύστερα από 3 περίπου έτη συνεργασίας. Οι λόγοι της διακοπής αφορούν κυρίως στη διαφορετική στρατηγική σε θέματα επικοινωνιακής προσέγγισης στα ζητήματα που σχετίζονται με τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών διέλευσης του έργου. Με τη λήξη της μακροχρόνιας συνεργασίας με τον TAP η Next Com εύχεται καλή επιτυχία στην υλοποίηση του έργου.
Και το 2017 θα αποτελεί για τη Next Com, όμως, μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά καθώς κλείνει τα 25 έτη παρουσίας της στον χώρο της Επικοινωνίας, της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων. Με νέες εθνικές και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και τηρώντας αυστηρά τα ποιοτικά της πρότυπα η Next Com προσβλέπει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα πιστή πάντα στις αρχές της επιχειρηματικής της ηθικής και δεοντολογίας

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »