19 Μαΐου

356.695 ευρώ για το Κολυμβητήριο! Ο Δήμος Ξάνθης προκήρυξε χθες ανοιχτή δημοπρασία για την επαναλειτουργία του!

19 Μαΐου


Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20/07/2018, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 365 ημέρες!
*Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης
ΤΟ πρώτο σημαντικό βήμα για την επαναλειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου Ξάνθης, ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΛΕΟΝ μετά από 40 χρόνια (!) αφού κτίστηκε χωρίς οικοδομική άδεια, έγινε!
Δημοπρατείται πλέον το Κολυμβητήριο Ξάνθης! Βέβαια δεν θ’ ανοίξει σε μια… βδομάδα, αφού απαιτούνται πολλά σημαντικά έργα βελτίωσης και αποκατάστασης του κτιρίου σε πρώτη φάση, είναι όμως το ΣΩΣΤΟ ΒΗΜΑ στην σωστή κατεύθυνση ώστε όταν επαναλειτουργήσει, να είναι ένα στολίδι.
Συγκεκριμένα: Ο Δήμος Ξάνθης προκήρυξε χθες ανοιχτή δημοπρασία για την επαναλειτουργία του, ύψους 356.695 ευρώ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για να ξεκινήσει το έργο, θα διενεργηθεί στις 20/7/2018 με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τον ένα χρόνο!
Αναλυτικότερα:
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΦΑΣΗ Α'» ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΦΑΣΗ Α'» , με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 99/08-052018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 201.132,83 €, β) κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 40.831,75 € και γ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 114.740,34 €, (δαπάνη εργασιών , ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ) , ήτοι σύνολο : 356.704,92 ευρώ.
Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, CPV: 45212212-5, Κ.Α.Ε. 02.15.6261.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης
Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.
(Λεπτομέρειες και όλη η διακήρυξη του έργου, στη σελίδα 12 της έντυπης έκδοσης του «Μ»)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »