09 Αυγούστου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Αυγούστου (13.30) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, ποια θέματα θα συζητηθούν.

09 Αυγούστου

Συνεδριάζει στις 13.30 την Τετάρτης 9 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα παρακάτω πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1.Προέλεγχος ισολογισμού-αποτελεσμάτων χρήσης 2015 (εισηγητής: Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 2.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)
3.Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης για την αντίκρουση της αναγνωριστικής αγωγής των Στέφανου Δελέπογλου και δύο λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης προκειμένου στη συνέχεια να ορισθεί δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως ισχύουν από 1-1-2016 (εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος)
4.Εξουσιοδότηση για παράσταση ενώπιον Συμβουλίου της Επικρατείας στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου
5.Κατάρτιση των όρων εκμίσθωσης χώρου πρασίνου 369 τ.μ. επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας - έναντι γηπέδου Α.Ο.Ξ. (εισηγήτρια: Μαρία Σπανού).
…..
Δήλωση ιδιωτικών βοσκοτόπων στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης της Π.Α.Μ.-Θ.
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες, να δηλώσουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής τους μέχρι τις 7 Οκτωβρίου αυτές τις εκτάσεις με σχετική αίτηση και συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά ιδιοκτησίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.
….
Έκτακτη συνεδρίαση του Ε.Β.Ε. Ξάνθης την Τετάρτη 9 Αυγούστου
Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα (19.30) της Τετάρτης 9 Αυγούστου το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον «Αριθμό αντιπροσώπων τμημάτων στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Β.Ε. Ξάνθης». Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα γίνει εντός της νόμιμης προθεσμίας.
….
Συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Αυγούστου στις 13.00, το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
Συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Αυγούστου και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στο κτίριο της «Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Κων/νος Μπένης», Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, 5ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στα πλαίσια της «Γιορτή Χωριάτικης Πίτας» στη Σταυρούπολη Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
Θέμα 2ο: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Δαφνώνος «Η Δήμητρα»
Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 3ο: Αποδοχή δωρεάς ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου από τον Δήμο Ξάνθης.
Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.
Θέμα 4ο: Υποβολή Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016.
Εισηγητής: Βασίλειος Κακουλιάδης, αναπληρωτής Ταμίας.
Θέμα 5ο: Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης.
Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
 Πασχάλης Λύρατζης

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »