21 Ιουλίου

Άγονος και ο 3ος διαγωνισμός του Δήμου Αβδήρων για το κάμπινγκ Μυρωδάτου, έκπτωτος ο Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη!

21 Ιουλίου


Άγονος και ο 3ος διαγωνισμός του Δήμου Αβδήρων για το κάμπινγκ Μυρωδάτου και επανάληψη της δημοπρασίας! Αυτό καλείται να αποφασίσει για μια ακόμη φορά το Δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων και καλό είναι ο Δήμος Αβδήρων αυτήν την φορά να κάνει έναν διεθνή ή τουλάχιστον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Παράλληλα ο Δήμος Αβδήρων κήρυξε έκπτωτο τον 1ο Πλειοδότη κ.Ισμέτ Μεμέτ Εφένδη του Σαλή Μεμέτ. Το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί πρώτο στην ημερήσια διάταξη, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας 24/7 (18.30).
Αναλυτικά όλα τα θέματα της συνεδρίασης:
Συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) το Δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Κήρυξη έκπτωτου του 1ου πλειοδότη κ. Ισµέτ Μεµέτ Εφένδη του Σαλή Μεµέτ από την Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου», έκτασης 29.392,83 τμ και επανάληψη της δημοπρασίας (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
2.Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» Προϋπολογισμού 43.500,00€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 31 / 22-06-2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
3.Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Προϋπολογισμού 59.905.00€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 32 /2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
4.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ» Προϋπολογισμού 325.000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
5.Έγκριση σύνταξης μελέτης για την αποκατάσταση τάφων στα Νεκροταφεία Γενισέας (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
6.Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας” προϋπολογισμού 63.000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 36 /2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
7.Έγκριση κοπής δένδρων (4 λεύκες) στον οικισμό της Ν. Κεσσάνης και (1 ευκαλύπτου) στον οικισμό Πόρτο Λάγος (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας)
8.Τροποποίηση της αριθ. 1/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: «Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
9.Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
10.Έγκριση 8ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
11.Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-04-2017 έως 30-06-2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
12.Εκμίσθωση ακινήτου στον οικισμό Πόρτο Λάγος για την δημιουργία Τουριστικής Μονάδας  (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
13.Εκμίσθωση ακινήτου στην Παραλία Μυρωδάτου σε έκταση του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
14.Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
15.Συζήτηση επί αιτήματος του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Τσολακίδη Βασίλη με θέματα προς συζήτηση : 1ο Δημιουργία ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου στο Δ. Αβδήρων 2ο Αγορά αποθήκης συνεταιρισμού στον οικισμό Πηγαδίων (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος)
16.Έγκριση της αριθ. 14/2017 απόφασης της Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία για παράταση της σύμβασης για την  εκμίσθωση ακινήτου «Δημοτικό Αναψυκτήριο παραλίας Μυρωδάτου» της εταιρείας Βασίλας Γ.- Καμπάταης κ. - Χατζηπαπαδόπουλος Π. Ο.Ε. (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της ΔΕΑΠΕΧΩ)
17.Έγκριση της αριθ. 11/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της ΔΕΑΠΕΧΩ)
18.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
19.Έγκριση της αριθ. 65/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
20.Χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
21.Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Οικολογικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτσού Ξάνθης «Άγιος Γεώργιος» (εισηγητής: Δήμαρχος)
22.Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (αδελφοποιημένος Δήμος) την 7 Σεπτεμβρίου 2017 (εισηγητής: Δήμαρχος)
23.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Α.Μ.Σ. ΑΤΛΑΣ Σελίνου για την πραγματοποίηση του 1ου καλοκαιρινού χορού του Συλλόγου (εισηγητής: Δήμαρχος)
24.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με το Επιμελητήριο Ξάνθης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
25.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων οφειλετών (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαυρίδης Νικόλαος

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »