21 Ιουλίου

Χωρίς Ξυνίδη και Μπένη, δυο συνεδριάσεις την Κυριακή (11.30) και τη Δευτέρα (14.30) στο Δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης.

21 Ιουλίου
Δυο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου θα έχουμε Κυριακή 23/7 και Δευτέρα 24/7!!! 
Στην πρώτη θα γίνει η εκλογή του νέου Αντιπροέδρου και η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ηλία Βασιλούδη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά και του επίσης παραιτηθέντος Δημήτρη Μπένη στην ίδια Επιτροπή.
Στην συνεδρίαση της Δευτέρας 24/7 θα γίνει η εκλογή των νέων μελών στις δημοτικές επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς του Δήμου Ξάνθης και στον ΣΔΑΝ!
Αναλυτικότερα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7 (11:30) ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΖ ΖΩΗΣ
Την Κυριακή 23 Ιουλίου και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα παρακάτω 3 θέματα:
01ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης του κ. Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.
02ο ΘΕΜΑ: Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παραίτησης του κ. Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου
03ο ΘΕΜΑ: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω παραίτησης των κ. Δημήτριο Μπένη και Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα των Δημοτικών Συμβούλων.
Το κατεπείγον της σύγκλησης έγκειται στην αναγκαιότητα της νόμιμης συγκρότησης του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ (14.30) ΜΕ 34 ΘΕΜΑΤΑ
Την Δευτέρα 24 Ιουλίου και ώρα 14:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα παρακάτω 34 θέματα ημερήσιας διάταξης:
01ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
02ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
03ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΙ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
04ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και τροποποίηση της με αριθμ.71/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
05ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και τροποποίηση της με αριθμ.223/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
06ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμ.222/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.7/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης σχετικά με την «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαρ. Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
08ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.8/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης σχετικά με την «Ιεράρχηση των αναγκών για το συμπληρωματικό αίτημα του Δήμου Ξάνθης προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 24 του ν. 4479/17» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαρ. Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
09ο ΘΕΜΑ: Απασχόληση προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ.πρωτ.49798/22-12-2015 κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για α) μικτό πρατήριο υγραερίου, υγρών καυσίμων με πλυντήριο και β) καφέ – ψησταριάς – εστιατορίου στη χ.θ. 1+645 δημοτικής οδού Ξάνθης - Κομοτηνής (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
13ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή και συνεργασία του Δήμου Ξάνθης στο πλαίσιο του προγράμματος JustRom που υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών – υπογραφής μνημονίου κατανόησης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της Ομάδας υποστήριξης του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
14ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου: «WRESTLE/INTERREG GREECE – BULGARIA» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
15ο ΘΕΜΑ: 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
16ο ΘΕΜΑ: Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για απαγόρευσης διέλευσης βαρέων οχημάτων σε τμήματα των οδών Πραξιτέλους, Ηλιουπόλεως και Μαιάνδρου και θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17ο ΘΕΜΑ: Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Τσιμισκή (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18ο ΘΕΜΑ: Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ικονίου 6 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19ο ΘΕΜΑ: Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεμανσώ 50 έμπροσθεν του 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20ο ΘΕΜΑ: Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανατ. Θράκης 20 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.67/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης, σε εφαρμογή της με αριθμό 365/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
22ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.68/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υψομετρικής μελέτης του οικισμού Σταυροχωρίου στην Δ.Ε. Σταυρούπολης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.69/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υλοποίησης ορίων των κορυφών 2,3 & 4 στον οικισμό Δαφνώνα του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
24ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.70/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υλοποίησης ορίων των κορυφών 1,2,3 & 4 του οικισμού Ν. Μορσίνης του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
25ο ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης σχετικά με την εκμίσθωση χώρου έναντι του γηπέδου ΑΟΞ (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
26ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των με αριθμ.26277/26-6-2017 & 30190/17-7-2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση της παραλαβής αντικειμένων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
27ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.25/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
28ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.27/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
29ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.59/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
30ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ.60/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
31ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
32ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας κατά την περίοδο των Γιορτών της Παλιάς Πόλης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
33ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον 98ο εορτασμό των Ελευθερίων της Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
34ο ΘΕΜΑ: Επιστροφή χρηματικού ποσού στον Χ.Α. (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »