08 Μαρτίου

Για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου! Έπρεπε να είναι κλειστό από τις 12.10.2015, έκλεισε χθες 7.3.2017!

08 Μαρτίου
Τι αναφέρει η απόφαση του τότε Περιφερειάρχη ΑΜΘ που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ο Απόστολος Αγκόρτσας την έγραψε στα παλιά του υποδήματα

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΧΩΡΙΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ 18 ΜΗΝΕΣ;
*Σε διάστημα μιας εβδομάδας (24/2/2017-03/3/2017) που κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη και τον Δημήτρη Πολυμένη το πρατήριο ήταν κλειστό, το πρατήριο έκοψε 938 αποδείξεις!
Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά επί 18 μήνες περίπου το ΠΡΑΤΗΡΙΟ του πρώην αντιδημάρχου Δόμησης Απόστολου Αγκόρτσα, λειτουργεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ενώ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ υπάρχει και η σχετική απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ από 12.10.2015 που αναφέρει επί λέξει:
1.ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ "ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+000 (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) Ε.Ο. 14 ΞΑΝΘΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, όπως αυτή αναφέρεται στο ανωτέρω (6) σχετικό της παρούσας απόφασης.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία του πρατηρίου εάν προηγουμένως δεν εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της παρούσας από την υπηρεσία μας.
3. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 227 του Ν.3852/2010, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του κ. Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ
(Σ.Σ. Πληροφορίες μας λένε λοιπόν ότι γνωρίζοντας ότι δεν θα είχε καμιά τύχη η προσφυγή του στην Αποκεντρωμένη, ο πρώην Αντιδήμαρχος Δόμησης ουδέποτε προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί τα… δικαστικά!!!
Προτιμώντας φυσικά να… ανοίξει και να λειτουργεί κανονικά το πρατήριο!!! Με την πλήρη κάλυψη και ανοχή των αρχών!)
4.Τώρα πως μπορεί να κόβει αποδείξεις ένα πρατήριο, όταν είναι κλειστό σύμφωνα με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με καραμπινάτη απόφαση του γραφείου  Συγκοινωνιών από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι και χθες που ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ να λειτουργεί μετά τα νέα μας πρωτοσέλιδα…
-Πως μπορεί και εκδίδει αποδείξεις, να εμπορεύεται καύσιμα -κάτι που αποδεικνύεται και από το σύστημα εισροών εκροών το οποίο δείχνει ότι αγοράζει και πουλάει καύσιμα χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση- είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να μας απαντήσουν οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται και οι Εισαγγελείς. Εμείς ως εφημερίδα θα καταφύγουμε για την ΗΘΙΚΗ δικαίωσή μας –μέχρι να εκδικαστεί η δίκη μας στο Εφετείο- στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας να ΛΑΜΨΕΙ η αλήθεια! Ζητώντας να προστατευθεί η ΤΙΜΗ και ΥΠΟΛΗΨΗ μας από τα ψεύδη που κατέθεσε και ο μηνυτής μας με τον μάρτυρά του!
Περιμένοντας να καθαρογραφεί η απόφαση και να δούμε και το σκεπτικό του δικαστηρίου Ξάνθης που μας καταδίκασε πρωτόδικα με ποινή 18 μηνών για συκοφαντική δυσφήμηση, δίνοντας μάλιστα «αέρα» θράσους στον μηνυτή μας να συνεχίσει να ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ανενόχλητος!!! Και να θριαμβολογεί μάλιστα για την εξόντωσή μας…!
5.Σημειώνουμε ότι την παραπάνω απόφαση γνώριζαν διότι τους είχε κοινοποιηθεί σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτουμε σήμερα οι παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες επί 18 μήνες τον άφηναν να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ανενόχλητα!
-Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Μαμούρη 14, 104 39, Αθήνα.
-Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης.
-Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης.
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.
-Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ξάνθης.
-Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.
6.Τέλος σημειώνουμε ότι ενώ μόνο στο διάστημα μιας εβδομάδας (24/2/2017-03/3/2017) που κατά τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη και τον Δημήτρη Πολυμένη το πρατήριο ήταν κλειστό…. έκοψε 938 αποδείξεις! Σε μια βδομάδα δηλαδή!  Με βάση τους αριθμούς των αποδείξεων που ήδη δημοσιεύσαμε:

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ,
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.: 6ΛΞ87ΛΒ-ΩΜΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ξάνθη: 12.10.2015
Αρ. Πρωτ.: ΦΕ.1ε.104/130129/ΞΔΜΕ 16009
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ.: 671 00 ΞΑΝΘΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΖΙΟΓΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25413-50148
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 25413-50149
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: metaforon.xanthi@pamth.gov.gr
Προς: Νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας "ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε." κ. Ιωάννη Παρούση του Δημητρίου Σάρδεων 21, 671 00, Ξάνθη
Με αποδεικτικό παραλαβής
Θέμα: "ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ "ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+000 (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) Ε.Ο. 14 ΞΑΝΘΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α/27.12.2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
3. Τη με αρ. ΔΔ.οικ:5319/22.09.2014 (Φ.Ε.Κ. 2596/τ.Β/30.09.2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 (Φ.Ε.Κ. 150/τ.Α/09.07.1970) και του Π.Δ. 1224/1981 (Φ.Ε.Κ. 303/τ.Α/15.10.1981), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
5. Τη με αρ. πρωτ. 46998/3352/06.08.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 αυτής.
6. Τη με αρ. πρωτ. 3013/09.06.1997 άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων στην επωνυμία "ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.", στη χ.θ. 6+000 (Αριστερά) Ε.Ο. 14 Ξάνθης-Δράμας του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε. Ξάνθης, από το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Ν.Δ. Ξάνθης.
7. Το με αρ. πρωτ. ΦΕ.1ε.104/105975/ΞΔΜΕ 14072/30.07.2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, αναφορικά με την ισχύ ή όχι της με αρ. πρωτ. 1366/19.05.1997 συναίνεσης κυκλοφοριακής σύνδεσης του ανωτέρω πρατηρίου.
8. Το με αρ. πρωτ. 106033/Ξ-ΔΤΕ-3737/21.08.2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το οποίο, μεταξύ άλλων, μας γνωστοποίησε ότι η αναφερόμενη στο (7) σχετικό συναίνεση κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν είναι σε ισχύ.
9. Το με αρ. πρωτ. ΦΕ.1ε.104/114222/ΞΔΜΕ 14724 έγγραφο της υπηρεσίας μας, το οποίο απεστάλη ταχυδρομικώς (με απόδειξη παραλαβής) στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας "ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.", όπου αναφέρεται ότι το ανωτέρω πρατήριο δεν διαθέτει σε ισχύ βεβαίωση καλής κατασκευής της κυκλοφοριακής του σύνδεσης, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα την πρόθεση της υπηρεσίας μας για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, τάσσοντας ταυτόχρονα προθεσμία προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του.
10. Το από 09.2015 έγγραφο (αρ. πρωτ. 130129/ΞΔΜΕ 16009/25.09.2015 Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης) της εταιρείας "ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.", σε απάντηση του ανωτέρω (9) σχετικού, με το οποίο γνωστοποίησε στην υπηρεσία μας την κατάθεση αιτήματος προς την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, για χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης κοινής κυκλοφοριακής σύνδεσης, ζητώντας ταυτοχρόνως την πίστωση, από την υπηρεσία μας, εύλογου χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
11. Την κοινοποιούμενη στην υπηρεσία μας εξώδικη δήλωση-όχληση (αρ. πρωτ. 134087/ΞΔΜΕ 16293/06.10.2015 Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης) προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης.
12. Την κοινοποιούμενη στην υπηρεσία μας αίτηση (αρ. πρωτ. 135109/ΞΔΜΕ 16394/07.10.2015 Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης) προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης.
Αποφασίζουμε
1. ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ "ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+000 (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) Ε.Ο. 14 ΞΑΝΘΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, όπως αυτή αναφέρεται στο ανωτέρω (6) σχετικό της παρούσας απόφασης.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία του πρατηρίου εάν προηγουμένως δεν εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της παρούσας από την υπηρεσία μας.
3. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 227 του Ν.3852/2010, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του κ. Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Μαμούρη 14, 104 39, Αθήνα.
2. Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης.
3. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης.
4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.
5. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ξάνθης.
6. Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.
7. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, Λόντου 8, 106 81, Αθήνα.
8. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Αρχιμήδους 29 (περιοχή Αναλήψεως), 713 06, Ηράκλειο Κρήτης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τεχνικό Τμήμα (ΦΕ.1ε.104).

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »