22 Νοεμβρίου

Με 5.000 ευρώ συμμετέχει το Επιμελητήριο Ξάνθης, στην αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης.

22 Νοεμβρίου
 
 
Με πέντε θέματα συνολικά παρουσία 11 μελών, συνεδρίασε  το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00
Τα θέματα που συζητήθηκαν και πέρασαν όλα ομόφωνα ήταν τα παρακάτω:
1.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 7/2016 &
2.ΕΓΚΡΙΣΗ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ Ο.Τ.Α.»
*Στο συγκεκριμένο θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης με το ποσόν των 5.000 ευρώ. 
5.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
Η συνεδρίαση ολοκλήρωθηκε στις 20.00 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »