24 Νοεμβρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11 (18:00) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

24 Νοεμβρίου
Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο Εύλαλο το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου με τα παρακάτω 13 θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ειδών συσσιτίου» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Σιαμίδης Ιωάννης)
2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: κ.Σιαμίδης Ιωάννης)
3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγηση: κ.Πάλλα Έλλη)
4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικ.έτους 2016 από 1-7-2016 έως 30-9-2016.(Εισήγηση: κ.Πάλλα Έλλη)
5ο ΘΕΜΑ: Απόδοση Δ’ κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2016 στα Ν.Π. Α’Βάθμιας, Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα)
6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ.πρωτ.6809/8-9-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών.(Ν.4412/2016) (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα)
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ.πρωτ. 8053/14-10-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016) (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα)
8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση : κ. Γιοβανόπουλος Άγγελος)
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού οικ.έτους 2017. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος)
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης οικ.έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ.Δήμαρχος)
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2017 Δήμου Τοπείρου.(Εισήγηση: κ.Δήμαρχος)
12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός – Παιδεία - Αθλητισμός και Περιβάλλον Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: κ. Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος)
13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τοπείρου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. με την επωνυμία : «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» με το ποσόν των 10.000 ευρώ. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος)
(Η ορθή επανάληψη αφορά τη διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος του 2ου θέματος.)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »